Kullanıcı Sözleşmesi - Şafak Sol
İzmir/Türkiye
Haftaiçi : 9.00 - 18.00

“Yaşadığım hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanarak yaşarım. Evren karakterinize paralel olarak eşlik edecektir”.  @safak_sol

Kullanıcı Sözleşmesi

YASAL UYARI

Safaksol Web sitesine hoş geldiniz. Bu bölüm sitemizi ziyaret ve kullanım koşullarını, özetle sitemize ait kullanım koşullarını ve site politikalarını  içermektedir.

www.safaksol.com adlı web sitemizin herhangi bir sayfasını açmakla, aşağıda belirti- len şartları kabul etmiş olursunuz.

Bu websitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) “safakstore Mağazacılık Online Satış Reklam Ajansı-Şafak SOL’a ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. ŞAFAKSOL haklarını ihlal edebilecek kişi ve kurumlara karşı ilgili yasal işlemleri  başlatma hakkına sahiptir.

Bu site tarafımızdan hazırlanmakta ve işletilmektedir. Bu Web Sitesi ve tüm sayfaları arama motorlarındaki önbellek içerikleri dahil olmak üzere, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları rekabet avantajı sağlayıp sağlamamasından bağımsız olarak tüm bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları münhasıran Şafak Sol’a aittir. Bu Web Sitesinin  yapısı  ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında yasal olarak korunmaktadır.

Kişisel veya ticari veyahut başka hangi amaçla olursa olsun, internet sitemizde bulu- nan hiçbir bilgi, belge, logo, antet, fotoğraf, resim, makale, haber, yazı, grafik, çizelge, biyografik veri, ‘info@safaksol.com’ mail adresine e-mail gönderilmesi suretiyle önceden site sahibinden yazılı izin alınmadan ve yazılı izin alındığında ise kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisaya- ra yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, özetle hiçbir şekil ve surette kullanılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı başka bir web sitesinde kısmen veya tamamen iltibas suretiyle de olsa izinsiz olarak kullanılamaz. Site sahibi bu yasaklara rağmen izinsiz kullananlar hakkında hukuki önleme, tazminat ve cezai yaptırım uygulanması talebinde ve suç duyurusunda bulunma vb. tüm yasal haklarını  saklı tutar.

Safaksol.com web Sitesi antivirüs uygulamasıyla virüslere karşı korunuyor olmakla beraber, yeni ve bilinmeyen bir virüsün ortaya çıkması hallerinde olduğu gibi, bu konuda ziyaretçilere tam garanti vermemektedir. Web sitemizden önceden yazılı izin alınmış olması şartıyla herhangi bir doküman, uygulama vb. indirmeden önce virüs taraması yapılması veya gerekli korunma önlemlerin alınması önerilir.

Sitemizi ziyaret eden yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerin okuyup mealini anlayarak peşinen kabul etmiş sayılacakları üzere, 5846 sayılı yasa ve ilgili olan ve ileride olabilecek tüm yasal mevzuat gereğince, ticari veya kişisel amaçlarla, sitemizin ismi, adres ve telefon, mail bilgileri site içerisindeki  tüm sayfalarda yer alan hiçbir belge, makale, fotoğraf, logo, antet  gibi hiçbir grafik tasarım unsuru, içeriklerdeki kişisel bilgiler ve sair unsurlar önceden site sahibinden yazılı izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka alanlara taşınamaz, hiçbir alıntı ve iltibas yapılamaz, hiçbir şekilde yayınlanamaz, hiçbir gerçek veya sanal ortamda ve hiçbir şekilde internet arama motorlarındaki ön bellek kayıtlarındakiler dahil kullanılamaz.

Biyografik veriler ve resimler dahil olmak üzere ve bunlarla ilgili tüm görsellerin veya içeriğin kısmen veya tüm kullanılması için info@safaksol.com mail adresine mail gönderilmesi suretiyle önceden yazılı izin alınması; bu hakkı bu suretle elde edinenlerin belirtilen içeriği 3. kişilere hiçbir surette kullanımına izin vermemesi, dağıtmaması, kopyalatmaması şarttır.

I- SİTEMİZE ERİŞİM VE SİTEMİZİN KULLANIMI, SAFAKSOL’ UN BELİRLEDİĞİ AŞAĞIDAKİ ESAS VE ŞARTLARA TABİDİR:

 1. Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm eserler SAFAKSOL’ danyazılı izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez.

2.BİYOGRAFİ  BÖLÜMÜ HAKKINDA YASAL UYARI

Site sahibinin biyografisi ve resimler ve bunlarla ilgili tüm içeriğin kullanılması, önce- den yazılı izin alınması ve KDV hariç 20 ABD dolarının site sahibinin vadesiz banka hesabına ödenmesi , bu hakkı bu suretle edinenlerin belirtilen içeriği 3.kişilere kullanı- mına izin vermemesi, dağıtmaması, kopyalatmaması ve hiçbir surette site sahibinin kişilik haklarına ve maddi çıkarlarına aykırı kullanılmaması şartıyla mümkündür.

 1. Siteyi kullanan kişi, Siteyi ilk defa kullanım anından itibaren daha sonraki girişlerde de geçerli olmak üzere “Kullanım Koşulları”nıpeşinen kabul etmiş sayılır. Safaksol, “Kullanım Koşullarını”, değişiklikleri çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için “Kullanım Koşullarını” düzenli olarak takip etmek, Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam eden kişi, “Kullanım Koşulları”ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
 2. SAFAKSOL Sitenin her gün 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle ve belirsiz süre sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir.
 3. Bu Siteye erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.

6.SAFAKSOL , Site kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, bilgilerin doğruluğu konusunda, açıktan veya ima yolu ile hiç bir garanti vermez. SAFAKSOL yanlış veya eksik bilgiden sorumlu değildir.

7.Sitemiz üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgiler de içerebilir. Üçüncü kişiler, bu Sitede yayınlanan materyallerin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile yükümlüdürler. ŞAFAKSOL, bu materyalin doğruluğunu garanti etmez ve materyaldeki hata, ihmal veya eksiklik, yanlış beyan, materyalde vaad edilen hizmetlerin yerine getirilmesinde meydana gelecek bir aksama veya yerine getirilmesinin aksaması iddiası karşısında ve Sitede duyurulan hizmetleri sunan firma, şirket veya bireyin iflası veya firma veya şirketin tasfiyesi durumlarında doğabilecek maddi/manevi kayıp veya zarar nedeniyle sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği, söz konusu kuruluşların kendilerine onaylatılmalıdır.

8.ŞAFAKSOL, işbu sitenin kullanılması, kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler veya Siteye bağlı olarak yapılan eylemler veya alınan kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, Sitenin içerdiği materyalden, Sitenin kullanımından sonra alınan bir karar veya yapılan bir eylemden doğan, kontrat, haksız fiil veya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından doğan zararlar veya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir.

9.ŞAFAKSOL İnternet Sitesinde yer alan linklerle ulaşılacak sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle hiç bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıktan veya ima yolu ile her hangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

II.BU SİTEDEN YAZILI VE/VEYA GÖRSEL NİTELİKTE BİLGİ İNDİRME VE BASKI ALMA VE İNTERNET SİTELERİNDE KULLANMA  ANCAK AŞAĞIDAKİ KOŞULLAR DAHİLİNDE YAPILABİLİR:

 1. Kişisel kullanım;

1.1. İnternet Sitemizde yer alan eserlerin kullanımı kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma fiilleri hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da  eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz, ticari amaçla kullanılamaz.

1.2. Sitedeki yazılı veya görsel materyal hiç bir şekilde değiştirilemez, telif hakkı ibareleri silinerek kullanılamaz.

1.3. Sitede yer alan eserlerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

1.4. Bu İnternet Sitesindeki veriler ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanım için indirebilir veya yazdırılabilir.

1.5. Bu İnternet Sitesindeki verileri her hangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara onların kişisel bilgilendirilmeleri için, içeriğin ŞAFAKSOL tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla  gönderilebilir.

 1. Kişisel olmayan kullanım;

A-Kişisel veya ticari veyahut başka hangi amaçla olursa olsun, internet sitemizde bulu nan hiçbir bilgi, belge, logo, antet, fotoğraf, resim, makale, haber, yazı, grafik, çizelge, biyografik veri, ‘info@safaksol.com’ mail adresine e-mail gönderilmesi suretiyle önceden site sahibinden yazılı izin alınmadan ve yazılı izin alındığında ise kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalana maz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, özetle hiçbir şekil ve surette kullanılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı başka bir web sitesinde kısmen veya tamamen iltibas suretiyle de olsa izinsiz olarak kullanıla- maz. Site sahibi bu yasaklara rağmen izinsiz kullananlar hakkında hukuki önleme, tazminat ve cezai yaptırım uygulanması talebinde ve suç duyurusunda bulunma vb. tüm yasal haklarını  saklı tutar.

B-Safak Sol logolarının ve bölüm anasayfası bağlantılarının Safak SOL dışı İnternet Sitelerinde   kullanımı :

1.SAFAK SOL’un  başka türlü yetki vermiş olduğu durumlar hariç, SAFAKSOL dışı internet siteleri, Safak Sol İnternet Sitesi ana sayfasından ulaşılan logoları (“Logo”) kullanabilecektir. Bu Logo’yu bilgisayarınıza indirmekle, bu İlke’leri kabul etmiş sayılırsınız.

2.Logo’yu ancak internet sitenizde kullanabilirsiniz, başka hiç bir şekilde kullanamazsınız. Logo, her zaman safaksol.com sitesinin http://www.safaksol.com adresindeki ana sayfasına çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır.

3.Logo, “SAFAKSOL’ adresine gider” terimini içerir, bu da Logo’nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder. Logo, SAFAKSOL’ sitesine bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değil. Logo’nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz.

4.Logo, sadece, SAFAKSOL veya ürünlerine ya da hizmetlerine, doğru atıfta bulunulan internet sitelerinde kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. İnternet sayfanızın başlığı, diğer ticari marka amblemleriniz ve logolarınız en az Logo kadar öne çıkmalıdır. Logo, SAFAKSOL tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek şekilde gösterilemez.

 1. Logo tek başına görünmelidir, Logo’nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında minimum bir boşluk olmalıdır (Logo’nun yüksekliği kadar). Logo, başka her hangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

6.Logoların, en boy oranları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, her hangi bir şekilde değiştirilemez, canlandırılamaz, dönüştürülemez ya da başka her hangi bir işlemden geçirerek, perspektifi veya iki boyutlu görünümü bozulamaz.

7.SAFAKSOL ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, 5846 sayılı Kanun’dan veya diğer Kanunlardan doğan haklarını ihlal eden ya da her hangi bir ulusal veya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen bir internet sitesinde SAFAKSOL Logoları’nı kullanamazsınız.

8.Bu İlke’ler kapsamında, sitemiz, logolarını kullananlara her hangi bir lisans ya da başka bir hak vermemektedir. Sitemiz logoların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. SAFAKSOL, bu ilkelere uymayan, ya da her hangi bir ulusal veya uluslararası bir düzenlemeyi çiğneyen ve diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

9.Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

III. SORUMLULUK REDDİ :

 1. Bu Sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğu veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağı garanti edilmemektedir. İşbu Sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti vermemektedir.
 2. Bu internet Sitesinde yer alan bilgi, rapor, grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman site tarafından her hangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet Sitesinde yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
 3. Bu nedenle bu İnternet Sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
 4. Bu İnternet Sitesinin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, sitemiz bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
 5. Bu bilgiler doğrultusunda, sitemiz, bu Sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.
 6. Sitede yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Şafaksol dilediği zaman, Sitenin her hangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya Sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.
 7. Şafaksol, İnternet Sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Her hangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

SAFAKSOL  internet sayfalarındaki tüm malzemeler bu sayfalarda kullanıldığı şekliyle SAFAK SOL’ aittir.

8-ŞAFAKSOL internet sayfalarına ulaştığınızda, bu sayfalarda bulunan tüm yazılı, sesli ve görüntülü malzemeyi sadece kişisel kullanımınız amacıyla görüntülediğinizi kabul etmiş olursunuz.

9-ŞAFAKSOL internet sayfalarında bulunan yazılı, sesli ve görüntülü malzemelerin tamamı ya da bir bölümü, Şafaksol’ un daha önceden yazılı izni alınmadan kopyalanamaz, yayımlanamaz, hiçbir ortamda kaydedilemez, kamuya açık yerlerde gösterilemez, değiştirilemez ve uyarlanamaz.

SAFAKSOL’ Türkçe içeriğinin kullanımına ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen Kullanım Şartları bölümümüze başvurun.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) uyarınca kişiselverileri -niz; “Veri Sorumlusu”sıfatıyla”safakstore Mağazacılık Online Satış Reklam Ajansı-Şafak SOL”(kısaca safakstore) ,tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

Firmamız başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen ve güvence altına alınan kişisel verilerin korunması konusunda azami özen ve dikkat göstermektedir.

6698 sayılı kanun kapsamında, gerçek/tüzel kişilerin, gerçek kişilerin yasal temsilcilelerinin,açık kimlik, iletişim bilgileri, ikametgah vb. gibi bilgileri başta olmak üzere sözleşme ilişkisi kapsamında edinilen her tür verileri ile ilgili kişiyi tanıtan, biyometrik veri- ler de dahil olmak üzere her türlü bilgi kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Tarafımızdan Hangi Amaçlarla İşlenebileceği

Kişisel verilerin işlenmesi 6698 sayılı kanun’da; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla eldeedilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellen- mesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu kapsamda; toplanan kişisel verileriniz, öncelikle imzaladığınız/imzalamak istediğiniz Online İşlemler Üyelik Sözleşmesi kapsamında üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, firmamız ve firmamız ile iş ilişkisi içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, güncellemeler ile ilgili bilgilendirmeler yapılabilmesi, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması, çeşitli reklam ve pazarlama etkinliklerinde bulunulması, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin tespit edilmesi, bunların size özgü hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğum gününüzün kutlanması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilinmeniz, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleşti- rilmesi, sizlerin elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirilmesi, kampanyalardan haberdar edilmeniz, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar gönderilmesi, ziyaretçi profillerimizin belirlenmesi, istek, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve firmamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Toplanan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; 6698 s.Kanun’un dördüncü maddesinde düzenlenen temel ilke ve düzenlemelere ve 6698 s.Kanun’un sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ayrıca, KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin (b) maddesi başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, firmamızın danışmanları, varsa hissedarları ya da çözüm ortakları diğer firmalara, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarabilir. safakstore kişisel/özel nitelikteki kişisel verilerinizi,  6698 sayılı Kanun’un 4.maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddenin ikinci ve altıncı maddenin üçüncü fıkralarında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şafak Store tarafından farklı kanallardan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, iş başvuru formları, dilekçeler, müzekkereler, görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri aracılığıylave tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamlardanyazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz 6698 s.Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının c bendi uyarınca, firmamızla yapmış olduğunuz üyelik ve diğer sözleşmeler kapsamında fimamızın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 s.Kanun’un on birinci maddesi uyarınca kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizin,

a)İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b)İşlenmişse bilgi talep etme,

c)İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e)KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f)Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g)Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinizebir sonu -cun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın gideril- mesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 1. Şirkete Yapılacak Başvuru Yöntemi

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi firmamızın “Cemal Gürsel Caddesi No.434 D.2 Karşıyaka/İzmir” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ilebizzat yazılı olarak başvurarak veya noter vasıtasıylaveyahut  kayıtlıinfo@safaksol.com elektronik posta adresini kullanarak veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle firmamıza  iletebilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerin korunmasıyla ilgili firmamızın “Politikasına” web sitemizden ulaşabilir ve taleplerinizle ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Firmamız KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

MersisNumarası :

Kep Adresi:

Gizlilik Politikası

Yürürlük Tarihi: [17.02.2017]

İşbu Gizlilik ve Çerez(Cookie) Politikası(Gizlilik Bildirimi), Şafak SOL-safakstore Mağazacılık Online Satış Reklam Ajansı (Ki bundan böyle kısaca “safakstore” olarak anılacaktır) olarak içerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu olduğumuz www.safaksol.com adresli internet sitemiz (Ki bundan böyle kısaca “site, internet sitesi veya safaksol” olarak anılacaktır) ve sair yollar üzerinden hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kullanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği, website Kullanıcıların hangi haklara sahip oldukları, bunları ne şekilde kullanabilecekleri ve çerezler hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet Sitemizi ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer alan tüm şartları okuyup mealini anlamış ve tümünü peşinen kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Şafakstore’un, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yapabileceği her türlü değişiklikler ve güncellemeler website’mizde yayınlandığı andan itibaren hüküm ifade etmiş olur.. Bu bakımdan, website’miz ziyaret edilmeden önce işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Kullanıcı tarafından dikkatle gözden geçirilmesi ve yapılan değişiklik ve/veya düzeltmelerin Kullanıcı tarafından dikkate alınmasını öneririz.

1.Kişisel Verilerin Toplanması, Kullanım Kapsamı ve Kullanıcı Rızası

1.1. Kullanıcının Website’mizi görüntülemek ve ziyaret etmek için kişisel verilerini sitemizle paylaşması gerekli değildir. Ancak, Kullanıcı, website’mizin sunduğu özellik ler ve hizmetlerden herhangi birine katılmak, yararlanmak veya bunları kullanmak isterse, bu durumda kendisinden çeşitli kişisel ve/veya demografik veriler sağlanması talep edilebilir.

1.2. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda kullanılan kişisel veriler terimi; ad-soyad, TC Kimlik Numarası(zorunlu değildir), kendisine ait e-posta adresi, kendisine ait telefon numarası, doğum tarihi, yaşı, cinsiyeti ve Kullanıcının sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda söz konusu  hesaplar aracılığıyla payla- şılmasına onay verdiği bilgiler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik verileri ifade etmektedir.

1.3. Kullanıcının, Şirket’e ilettiği kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesin de işlenecek olup, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmayacaktır. Kullanıcıya ait kişisel veriler; firmamız tarafından daha iyi bir hizmet sağlamak, Kullanıcının sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, gerektiğinde temas kurmak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, Kullanıcı adına üyelik hesabı oluşturmak, verilen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulduğunda geçmişe yönelik bilgilere yeniden ulaşmak, Kullanıcının ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan veriler ile iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek, Kullanıcının mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişimini sağlamak, Kanun’dan ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, istatistiksel çalışmalar ve pazar araştırması yapmak, veri tabanı oluşturmak gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

1.4. Kullanıcıya ait kişisel veriler ile gezinme, trafik bilgileri ve Internet Protokol (IP) adresi; güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak firmamıza talep gelmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile tarafımızdan paylaşılacaktır.

1.5. Kullanıcıya ait kişisel veriler; Şafakstore veya Şafakstore adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından; iletişim formları, tüketici şikâyet formları, sosyal ağlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, bültenler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri araçlarla, sözlü, yazılı, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

1.6. Kullanıcı tarafından girişleri yapıldığında kendi rızası ile verdiği kabul edilecek  bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği takdirde; Şafak Store’un  hiçbir hukuki sorumluluğu olmayacağı gibi, bu nedenle firmamızın ve website’mizin veya 3.kişilerin uğraması muhtemel her türlü maddi ve manevi zararı tazmin yükümlülüğü tamamen Kullanıcıya ait olacaktır.

 1. 2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE GİZLİLİK STANDARTLARI

Kişisel verilerinizin yalnızca bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesini sağlamak için uygun her türlü güvenlik tedbirini almış bulunmaktayız. Bu güvenlik tedbirleri örneğin, kişisel verilerinizin yeterli düzeyde veri koruması sağlamayabilecek ülkelere aktarımı gibi konularda alınan önlemleri de kapsamakta dır. Kullanıcıya ait kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Şafakstore’un doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu veya olabileceği tüm iştirakleri ve bağlı şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcı larımıza ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusun da veya düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilecektir. Kullanıcı, kişisel verileri- nin yukarıda belirtilen şekilde aktarılmasına onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

3.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

3.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat kapsamında Kullanıcı;

 1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 6. f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

3.2. Kullanıcı, bu haklarını;

– Islak imzasını taşıyan bir dilekçeyi, safak Store’un “Cemal Gürsel Caddesi No.434 D.2 Karşıyaka/İzmir”  adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla göndererek veya,

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem duyurulması halinde bu yönteme uygun olarak kullanabilir. Kullanıcının yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı başvuruda; talebinin açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması; şayet temsilcisi tarafından başvuruda bulunulacak ise bu durumda vekaletname, vesayet kararı vb. gibi temsil yetkisini gösterir belgeyi talebine eklemesi,başvuran Kullanıcının kimlik ve adres bilgilerine yer verilmesi ve başvuruya Kullanıcının kimliğini tevsik eden belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

3.3. Kullanıcı, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini değiştirmek veya güncellemek için bu konudaki taleplerini yukarıda izah edilen şekilde veya info@dunya.com adresine göndereceği e-posta ile Şirket’e iletmelidir. Kullanıcının talebi en kısa sürede değerlendirilerek gereği yapılacaktır.

 1. 4. SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİNİN KULLANIMI

4.1.Website’mizde Kullanıcının, internet sayfalarını paylaşabilmesi veya işaretleyebilmesi için sosyal medya butonları kullanılmaktadır. Website’mizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfa Kullanıcı tarafından ziyaret edildiğinde başlangıçta sosyal medya butonları etkisizdir; söz konusu butonlardan birine Kullanıcı tarafından tıklanmadığı sürece eklentiler etkili hale gelmezler. Kullanıcı, eklentileri etkili hale getirerek, ilgili sosyal medya uygulamaları ile bağlantı kurmuş olur ve eğer söz konusu sosyal medya sitelerinde Kullanıcının oturumu açıksa, bu ziyareti ilgili sosyal medya siteleri tarafından Kullanıcının hesabı ile ilişkilendirilebilir ve Kullanıcının bilgileri söz konusu sosyal medya siteleri tarafından kaydedilebilir. Kullanıcı, sosyal medya sitelerinde sahip olduğu hesabı ile,Website’mize gerçekleştirdiği ziyareti arasında bağlantı kurulmasını engellemek için, Website’mize erişmeden önce ilgili sosyal medya hesaplarında oturumunu kapatması gerekmektedir.

4.2. Sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf internet siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında değildir. Söz konusu sosyal medya sitelerinin ve diğer internet sitelerinin faaliyetleri, gizlilik politikaları veya gizlilik uyum seviyeleri hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunma- maktadır. Bu nedenle, söz konusu internet sitelerinin Kullanıcılar ile ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını, bunun nasıl engellenebileceği ya da bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikaları nın Kullanıcı tarafından incelenmesi gerekmektedir.

5.ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI

5.1.Website’mizde, sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve özelleştirmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, Kullanıcının tarayıcısı tarafından bilgisayarının sabit sürücüsüne kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcı, website’mizi her ziyaret ettiğinde, Kullanıcının bilgisayar veya mobil cihazlarındaki internet tarayıcısı, çerezleri website’mize gönderir; böylece website’miz Kullanıcıyı tanır ve Kullanıcı tercihleri gibi bilgilerini hatırlar. Kullandığımız çerezler kişisel veri saklamazlar, sadece anonimdirler.

5.2. Kullanıcı internet tarayıcısını, çerezleri kabul etmeden önce kendisini uyaracak şekilde veya basitçe tüm çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilir; fakat çerezler kabul edilmediği takdirde İnternet Sitemizin tüm özelliklerine erişmek mümkün olmayabilir. Kullanıcı, bu ayarların nasıl yapılacağını öğrenmek için internet tarayıcısının “yardım” düğmesine tıklayarak gerekli değişiklikleri yapabilecektir. Kullanıcı, çerez ayarlarını değiştirmediği sürece İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun şekilde çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

5.3. Site, gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla bu Çerez (Cookie) Politikası’nı her zaman değiştirebilir. Çerez (Cookie) Politikası’nın değiştirildiği hallerde sayfanın üst kısmındaki güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Çerez (Cookie) Politikası’nı belirli zamanlarda inceleyerek, çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

Kişisel verilerinizin sitemiz tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için https://www.safaksol.com/kullacisi-sozlesmesi adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’yi okumanızı öneririz.

6.TİCARİ İLETİLER

6.1. Kullanıcının; kişisel verilerinin kendisine çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kendisine özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin yapılması ve her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve yukarıda belirtilen 3. kişilere yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına izin verdiği kabul edilecektir.

6.2. Kullanıcı, Şirket tarafından kendisine bülten, duyuru, ticari ileti veya diğer bildiri ve/veya mesaj gönderilmesini istemiyorsa, bu durumda İnternet Sitesi’ne üye olurken bu bildiriler veya hizmetler için bir talep belirtmemelidir. Ancak, Kullanıcı İnternet Sitesi’ne üye olurken, söz konusu ileti veya bildirilerin tarafına gönderilmesine onay verdiyse ve/veya ŞAFAK SOL  E-bülten’e üye olduysa bu durumda kendisiyle her türlü elektronik iletişim yapılmasına ve diğer iletişim mesajlarının tarafına gönderilmesine rıza vermiş sayılacaktır.

6.3. ŞAFAKSOL e-bülten’e üye olan Kullanıcıya gönderilen e-postalarda, gelecekteki bildirileri almamasını teminenopsiyon sunulmaktadır. Şayet Kullanıcı, kendisine bülten gönderilmesi için verdiği onayı kaldırmak isterse, bu durumda kendisine gönderilen e-postada belirtilen talimatları takip ederek bu konudaki tercihlerini değiştirebilecektir.

 1. 7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın(Gizlilik Bildiriminin) yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile firma arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların hallinde Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan (Gizlilik Bildiriminden) doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İZMİR Merkez Mahkemeleri yetkilidir.

SAFAKSOL.COM SİTESİNDE HESABINIZLA İLGİLİ UYARILAR:

Bu sitenin işleyiş ve düzenini bozmak ya da başka kullanıcıları rahatsız etmek amacıyla veya bu sonucu doğuracak herhangi bir şekilde, aynı anda birden fazla oturum açarsanız, D-dos türü saldırı olarak değerlendirilecek ve site size ait bütün hesaplar hakkında durdurma ve kapatma işlemleri yapılabileceği gibi internet suçları kapsamında görülenler hakkında cezai ve hukuki işlemler başlatabilecektir.

Bütün hesaplar, size moderasyon amaçlı iletiler gönderilmesini mümkün kılacak, düzenli olarak kontrol ettiğiniz bir e-posta adresiyle kaydettirilmelidir. Başka birisine ait ya da geçici bir e-posta adresiyle kaydettirilen hesaplar önceden bildirimde bulunmaksızın kapatılabilir. Bir kullanıcının geçerli olmayan bir e-posta adresi kullanmakta olduğunu düşünmemiz için bir neden olması durumunda hesabın yeniden teyit edilmesini isteyebiliriz.

Bir kullanıcının, birden fazla  Şafak Sol hesabına sahip olduğunu gizlemek amacıyla başka ‘IP’ler (İnternet Protokolu adresleri) kullanması,  Türkiye’ de bulunan bir kullanıcı değil iken öyleymiş gibi yapması, ya da sunulan hizmetlerin düzenini herhangi bir şekilde bozması halinde safaksol ilgili hesapları kapatma hakkını saklı tutar.

Sitemizde hiçbir tür ırkçı, ayrımcı, şiddet yanlısı, hakaret veya yasa dışı içerik sunamaz veyahut böyle bir içeriği topluluklarla paylaşamazsınız. Buna metinler, grafikler, videolar, programlar ve ses kayıtları dahildir.

Sitemize yasa dışı bir fiil işlemek ya da böyle fiilin işlenmesini desteklemek veya teşvik etmek amacıyla katkı gönderilmesi kesinlikle yasaktır.

Sitemize sunacağınız veya bu sitelerle paylaşacağınız tüm katkıların kendi özgün yapıtınız olacağını peşinen kabul etmektesiniz. Telif hakları, markalar, meslek sırları, ticari sırlar, gizlilik, tanıtım, kişisel haklar ve mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, sitenin veya üçüncü şahısların haklarını çiğnemeniz, bunlara ilişkin olarak çalıntıda bulunmanız veya bu haklara herhangi bir surette tecavüz etmeniz yasaktır.

Güvenlik:

Hiçbir Şafak Sol sitesinde,site yetkilileri hariç,diğer ziyaretçilerle veya üyelerle kendiniz (ya da başka herhangi birisi hakkında) herhangi bir kişisel bilgi (örneğini telefon numarası, posta adresi, ev adresi, e-posta adresi ya da kim olduğunuzun saptamasını mümkün kılacak başka herhangi bir ayrıntı) paylaşmamanızı salık veririz. Sitede hesap açma ve kişisel verilerin girilmesinin zorunlu olduğu haller müstesnadır.

18 Yaşından küçükseniz:

Sitemize katılmadan önce lütfen ebeveynlerinizden birinden veya veliniz den veya yasal temsilciniz den izin alın.

Hiçbir zaman kendiniz ya da başka herhangi birisi hakkında herhangi bir kişisel bilgi (örneğin okul adı, telefon numarası, tam adınız, ev adresiniz veya e-posta adresiniz gibi) vermeyin.

Yorum Ekle